Skottpenningar

för dödade rofdj ur få från o. m. 15 Mars uppbäras hos handlanden Schenholm, boende i huset nr 34 Adelsgatan. För erhållande af skottpenningar fordras intyg af kommunalordföranden i den socken, der sökanden bor, att öronen af räf samt fötterna af rotfågel blifvit afskurna i hans närvaro, och skola dessa sålunda afstyropade delar jämte bemälde intyg åtfölja ansökningen.
Premie för räf utgår med kr. 2:50
Premie för örn utgår med kr. 2:—
Premie för dufhök utgår med kr. 1:—
Premie för spafhök utgår med kr. 0:50
Premie för kråka utgår med kr. 0:10
allt så långt dertill af landstinget anslagna medel lemma tillgång.
Visby i Februari 1888.
Gotlands Skarpskytte- o. Jägaregille.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *