Medels offentlig frivillig auktion,

som förrättas vid Storungs i Lärbro tisdagen den 28 dennes och börjas kl. 10 på dagen, låta vederbörande till den högstbjudande försälja dels en fjerdedel uti det i Storugnsviken sistlidne höst förliste skeppet Thor dels stående och löpande gods samt inventarier och skrot med master efter samma fartyg, allt i mindre utrop. Med betalningen lemnas godkände inropare 3:ne månaders anstånd.
Othem den 16 Febr, 1888.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *