Arrende-Auktion.

Medels offentlig auktion, som torsdagen den 1 Mars kl. 2 e. m. på stället förrättas, kommer från den 14 nästkommmande Mars, att till den högstbjudande utarrenderas torpet i båtsman Ekmans rote i Fole med åbygnader under ett år, möjligen för längre tid, hvilket jämte de öfriga vikoren blif va vid auktionen tillkännagifna. Pröfningsrätt förbehållen.
Fole den 23 Febr, 1888.
ROTEHÅLLARNE.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Februari 1888
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *