På inställelsedagen

i lördags uti handl. J. P. Åbergs konkurs valdes godemännen v. häradsh. Bergström och kamrer Romdahl till sysslomän.
Godemännen yttra i sin berättelse öfver anledningen till gäldenärens obestånd, att han vårdslöst och lättsinnigt ingått stora borgensförbindelser, men icke gjort sig skyldig till bedrägligt eller oredligt förfarande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *