Ett aftonsamqväm

äger om söndag afton kl. 6 rum i goodtemplarsalen vid Mellangatan, hvarvid, såsom af annons i dagens nummer synes, bjudes på sång af fröknarne Söhrling och Stenberg, deklamation samt ett föredrag af borgmästare Een. Inkomsten tillfaller goodtemplarnes bygnadskassa.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *