Den familjekonsert,

som Pettersonska kapellet ger om måndag afton, bedja vi få påpeka. Tobaksrökning är då alldeles förbjuden och programmet kommer att väljas med största omsorg. Troligen skola många damer begagna sig af tillfället att få njuta af den goda och gedigna musik sällskapet presterar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *