Vår samfärdsel.

Ångaren Sofia afgick i går natt kl. 12 från Vestervik och ankom hit strax föra 1/2 8 i morgse. Någon svårighet att forcera isrännan i Skärgården förefans icke.
— Klintehamn, som i onsdags eftermiddag i vanlig tid afgick från Stockholm, ankom icke hit förrän vid 1/2 10-tiden i går förmiddag. Huruvida turen till Stockholm i morgon afton inställes eller icke beror på telegram från hufvudstaden om isförhållandena, hvilket ännu ej hitländt, då detta skrifvos.
Såsom något egendomligt må omtalas att samtidigt med Klintehamn afgingo i onsdags middag från Stockholm ej mindre än 4 ångare, nämligen Express till Hangö, Adam och Solide i barlast till Libau, samt Anna med kornlast till Köbenhavn.
I sista stund erfara vi nu att direktionen för ångbåtebolaget nyss beslutat att Klintehamn skall afgå till Stockholm i morgon och göra ett försök att uppnå hufvudstaden. Af de på samma gång som Klintehamn från Stockholm afgångna ångarne fastnade Adam i isen, men man hoppas få den loss så att Klintehamn skall kunna begagna sig af dess ränna. Föröfrigt göras alla möjliga ansträngningar för att hålla sjöfarten öppen på Stockholm, kanske mest på grund af de stora spanmålslaster som inväntas från Ryssland.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *