Lärjungeantalet

vid stadens folk skola utgör vid denna termins början 280 och vid småskolan 353. Sedan sistlidna hösttermin hafva ett par lärjungar afgått och 12 nyinskrifvits.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *