I konkurs

försattes igår vid härvarande rådhovrätt grosshandlaren Axel Ekman. Inställelsedagen utsattes af rättan till 5 April och borgmästare Een utsåge att taga hand om boet tills gode män blifvit valde.
Obeståndet förorsakas som bekant genom förbindelser med konkurserna i December. Dess bättre lära goda utsigter förefinnas att gäldenären under konkurs lättare skall kunna vinna den ackordsuppgörelse, som under en administration af boet mött principiella hinder från en af fordringsägarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Februari 1888
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *