Om vaccinens verkan.

Uti en af vederbörande provinsialläkare till Kongl. Sundhetskollegium afgifven embetsrapport rörande en af honom nyligen till Vamlingbo socken företagen resa i anledning af derstädes utbrutne smittkoppor yttras bland annat följande:
”Anmärkningsvärdt är, att af de inom detta distrikt af smittkoppor angripne allesammans varit fullvuxne och äldre personer, som icke blifvit revaccinerade. Inga barn eller yngre person hos hvilka vaccinen kan antagas ännu verka skyddande, har blifvit angripet.”

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *