Ur odlingsfonden

har k. m:t anvisat ett låneunderstöd af 9,600 för afdikning och odling af vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Lilla och Stora Norrgårda, Mårtens, Lindarfve, Alfvegårda, Sproge annex, båtsmanstorpen nris 61 och 62 Butvier, Gandarfve, Kruse, Snoder, Allmännings, Urgude, Matsarfve, Tjengdarfve och Skogs i Sproge socken.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *