Dagarvodet

till skogsläraren, hvilket utgår med 5 kronor om dagen, ansåg sig förvaltningsutskottet icke längre hafva råd att bibehålla, så mycket mindre som hans hjelp påkallats endast af större jordagare. Denna post föreslogs derför att utgå ur staten. Emellertid uppstod härom öfverläggning hvarunder hrr Sylvan, Wöhler Stålhandske yrkade att åtminstone något borde i staten upptagas för detta ändamål i hopp att allmogen omsider skulle komma till insigt af nyttan och nödvändigheten att egna omsorg åt skogen. På dörslag af ordföranden uppfördes också för ändamålet 50 kronor att användas för mindre jordbrukares reqvisitioner.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *