Skolfrågan i Hangvar.

Kyrkoherden Odin har nu låtit det bero vid det af komiterade framstälda och af kyrkostämman antagna förelaget, att församlingen i Kappelshamn inrättar an förberedande småskola samt för öfriga sockenområdet en flyttande småskola med stationer vid kyrkan och Bex eller Austers, dock med vilkor att tidsenlig lokal till de båda skolorna å Kappelshamn anskaffas senast till 1 September 1891, samt att den flyttande skolan börjar inom samma tid.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *