Entreprenadauktion.

Fredagen den 27 d:s kl 1 kommer genom entreprenadsektion som hålles inför pastoratskyrkostämma i Stenkumla skolhus, att till den minstbjudande utbjudas uppförandet under instundande sommar af en flygelbygnad af sten i prestgården, 62 fot lång, 24 fot bred. Först utbjudes leveransen af materialierna i mindre poster, sedan sjelfva utförandet af bygnadsarhetet och slutligen arbetet i dess helhet. Entreprenören bör vara beredd att ställa antaglig borgen, och förbehåller sig stämman att antaga eller förkasta gjorda anbud.
Vid auktionen tillhandahållas ritning jämte kostnadsförslag och meddelas öfriga vilkor.
Stenkumla den 18 Jan.1888.
Å stämmans vägnar
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *