Gotlands missionsförening

firade sitt halfåremöte sistl. lördag och söndag. Mötet började första dagen kl. 11 f. m. med predikan af föreningens predikant A. P. Björkdahl. Omedelbart derefter höll L. P. Lindetedt föredrag, hvarefter sammanträde med föreningens medlemmar och styrelse hölls. Den vigtigaste frågan som förekom var förslaget om nytt missionshus, hvilket änna icke definitivt kunde afgäras. Kl. 6 e. m. fortsattes mötet med predikan af E. J. Olsson. På söndagen kl. 1/2 9 f. m. och 3 e. m. talade föreningens öfrige predikanter. Mötet var talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Januari 1888
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *