Barnamord.

Thorsdagen den 21 dennes under sysslor i kohuset framfödde Högbergs Antsarfve i Fohle piga ett lefvande barn och nedgräfde detsamma i boss och gödsel, hvarpå hon betäckte högen med brädstumpar. Då drängen några timmar derefter kom till stallet märkte han ett jemrande läte och fann vid närmare undersökning det så omenskligt nedgräfda barnet, som då ännu var vid lif. Barnet inbars genast i gården, men afled inom kort och utan att hafva erhållit nöddop. Polisförhör är af länsman Håkansson förrättadt, men då barnamörderskan är sängliggande sjuk har hon ännu icke kunnat till cellfängelset förpassas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *