Länsstyrelsen på Gotland

torde rättvisligen icke, såsom skett i åtskilliga tidningar och senast hos vår vän Gotland i onsdags, böra inordnas bland de länsstyrelser, som afstyrkt riksdagens framställning om att qvinna må kunna inväljas i skolråd och fattigvårdestyrelse. I hela dess utsträckning, och således med tvång för qvinna att åtaga sig sådant uppdrag, har länsstyrelsen icke velat vara med om riksdagens framställning, men i grundsats har länsstyrelsen godkänt densamma sålunda, att qvinna må lemnas frihet att, om hon till dylikt uppdrag väljes, mottaga eller afsäga sig detsamma.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 Januari 1888
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *