Auktion i Stenkumla.

Thorsdagen den 11 nästk. Febr. fr. kl. 10 f. m. låter Kube Mejeri-bolag, genom offentlig auktion, som förrättas hos possessionaten herr G. Peters Myrsjö i Stenkumla, till den högstbjudande försälja diverse, dels nya dels mindre begagnade, välgjorda Mejeri-inventarier, såsom: 24 st. graderade Mjölkprofvare, 2 st. d:o Saltprofvare, 2 st. d:o Färgglas, 1 st. Ostqvarn, 1 st. d:o Press, 1 st. d:o Kar, 2 st. d:o Formar och 1 st. d:o Grep, 15 st. Mjölksåar, 2 st. Körsåar, 1 st. Mjölkmätare med graderads glas och messingkran, 1 st. Gräddståndare med lock och slef, 1 st. större Smörtjerna med vandringshjul hästkraft, 1 st. Smörtråg, 2 st. oljemålade Basänger, 1 st. Decimalvåg med en sats vigter, 1 st. Pumpstock med tillbehör, 1 st. större Jerngryta och något kökssaker m. m. Vid samma tillfälle försäljas äfven en Häst, 2 Oxar och ett parti ärter; allt med betalningsanstånd för godkände inropare, till den nästk. 1 aug.
Stenkumla den 27 jan. 1875.
Efter anmodan.
N. P. SAHLSTÉN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Januari 1875
N:r 8.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *