Arbetslösheten.

Arbetslöghetskommittén i Visby rapporterar, att antalet anmälda arbetslösa vid senaste månadsskiftet utgjorde 26 personer, varav 14 voro försörjningspliktiga. Av de arbetslösa ha fem sysselsatts vid statliga reservarbeten (2 försörjningspliktiga och 3 ej försörjningspliktiga), 14 ha fått arbete vid det statskommunala reservarbetet Lummelundsväg (7 plus 7) och 7 stycken (5 plus 2) äro ännu föremål för kommit i prövning. Vid månadsskiftet juli-augusti voro 59 arbetslösa anmälda, varför en betydande nedgång i antalet alltså kunnat konstateras.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 september 1934
N:r 208

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *