Passagerarelista.

Med GOTLAND från Stockholm den 5 sept.: major Nordahl, fru Engström.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 5 sept.: kapt. Söderén, docent Stenberger, jägmäst. Almlöf, dr. Höning med fru, herrar Lundholm, Frigren, Borgström, Siltberg, Hötzelt. med: fru, Mattson med fru, Hansson. med Iru, Forsberg, fru Hellgren, fröknar Hellgren, Eckerström.

Med THJELVAR från Norrköping den 5 sept.: kapt. Herlitz, herr Hammar, fruar Wiman, Herlitz, Sandberg, fröknar Engfelt, Dahlström.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 6 sept.: biskop Rundgren, generaldir. Berglöf, kammarrådet Schalling, kapten Nyström med fru, folkskolinsp. Linnman, dr Grimberg med fru, konsulent Insulander, herrar Sandström, Viborg, Lindroth, Andersson, Lind med fru, Carlsten, Ljunggren, Holmer, Nilsson, Eklund, fruar Korsell, Björkqvist, Gustafsson, fröknar Larsson, Velander, Lindberg, Lövling,dr Horwalh, mr Stickland, herr Udsen, mr Stickland, miss Bothmer, Scherly, Deal, fröken Barkany.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *