Staten betalar båtreparationen för Ljugarnsfiskarna.

I samband med omändringen av Ljugarns fyr i april i år grundstötte på det s. k. Gräsholmsrevet en mindre fiskebåt, tillhörig fiskarna Ernst Jakobsson, Mullvads, Ardre, och Holger Karlsson, Skansen, Ljugarn. Båten bärgades, men fiskarna kunde en hel vecka under bästa laxfisketiden icke begagna sig av den förrän skadorna avhjälpts.
Lotsstyrelsen har nu under hänvisning bl. a. till fiskarnas ekonomiska förhållanden gjort framställning till regeringen om att fiskarna skola beredas ersättning för de kostnader — 50 kr. — te haft för reparation av båten. Grundstötningen kan nämligen sättas i samband med omändringen av fyren. På grund av förstärkningen av ljuskällan har den upplysta lanterninen synts på längre avstånd än förut. Då fiskarna observerat det svaga vita skenet från lanterninen, ha de trott sig var i inseglingssektorn, som leder klart vid inseglingen till Ljugarn. Fyrljuset i denna sektor är visserligen så starkt att någon förväxling icke bort ske. Att detta likväl skett, torde enligt lotsstyrelsens mening få tillskrivas det förhållandet att fyren före elektrifieringen visade betydligt svagare sken, på grund varav fiskarna — sannolikt utan att närmare reflektera över fyrens ökar de ljusstyrka — trott sig vara i inseglingssektorn, då de uppfattade skenet från lanterninen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 september 1934
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *