Slite.

Den 5 sept.
Kommunalfullmäktige
hade i går kväll extra sammanträde i högre folkskolans nya samlingssal.
Från styrelsen för högre folkskolan hade inkommit en skrivelse med begäran om skolans ombildning till kommunal mellanskola från och med nästkommande vårtermin, över vilken skrivelse kommunalnämden yttrat sig och tillstyrkt framställningen. Sedan ing. Pedersén lämnat en saklig och vederhäftig redogörelse i ärendet, beslöto fullmäktige enhälligt ingå till k. m:t med begäran att få skoan erkänd som kommunal mellanskola från och med 1 jan. 1935. Beslutet innebär, för den händelse k. m:t bifaller framställningen, att skolans elever redan nästa vår få avlägga examen vid skolan.
Till ordförande i fattigvårdsstyrelsen efter folkskollärare K. Segerdahl, som på grund av sjuklighet entledigats från uppdrag i fråga, utsågs vice ordföranden, hr Karl Engström. Till vice ordförande valdes handlanden Thorvald Carlsson. Till ombud för Gotlands norra härads brandstodsbolag efter framlidne organisten Herman Rundqvist valdes efter verkställd votering folkskollärare Per Björk, Othem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 September 1934
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *