Borgenärerna i kyrkoherden L. Bolins

i Lefvide konkurs kallas att sammanträda vid Burge i Lefvide, lördagen den 7 Januari 1888 kl. 1 e. m., för att uttaga och qvittera 7:de utdelningen. Stenstuge i Lefvide den 27 December 1887.
J. P. STENBERG.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *