Skolkares hund skall avlivas.

Drätselkammaren har beslutat föreslå stadsfullmäktige, att dessa måtte besluta, att i förordningen om hundskatten staden måtte tillämpa bestämmelsen, att hund, för vilken skatt ej erlägges, skall avlivas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 September 1934
N:r 205

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *