Storm, regn och åska.

Blixten vållar ljusavbrott.
En höststorm blåste upp här på lördagseftermiddagen och på kvällen kl. 9 var vindstyrkan i den ostsydostliga linden uppe i c:a 20 sek.-met. Mellan kl. 12 och 2 på natten, då tyska ångaren Sachsen kom upp på redden för att avlämna fyra passagerare på sin tur till Reval, blåste det ännu hårdare. Vinden stod sig i styrka ända fram på middagen på söndagen, men mojnade sedan efterhand. Vinden var på lördagseftermiddagen ostlig, men drog sig sedan söderöver, och var på söndagsmorgonen sydlig till sydsydvästlig. Blåsten rörde upp havet ganska avsevärt och våra båtar ha i båda riktningarna haft ganska hårda resor under lördagsnatten. Nynäsbåten på söndagsmorgonen, Drotten, var inne här först kl. 8. Thjelvar slingrade på uppresan loss en del inventarier, så man måste gå upp i vinden för att lägga på nya surrningar, men några vidare skador åsamkades icke å fartyget, som därefter fortsatte resan.
Tremastade motorskonaren Vesta, på väg till Slite från Lybeck, tom, inkom hit på söndagsmorgonen segelsätten och fortsatte i dag till Slite. Motorfartyget Ransäter, kapten Persson, på resa från Bungenäs till Edsvalla med sten, måste söder om Hoburgen vända och gå in hit. Sjön var söder om Gotland den svåraste man sett på länge, därom vittnade även befälhavaren på Vesta. Danska ångaren Spedit ankrade i går upp på redden och sände i land en båt för proviantering, varefter resan fortsattes. Ångaren Gotland inkom hit kl. 11 i går kväll från Kalmar och återinsättes nu i trafik.
Enligt en uppgift skulle motorgaleasen Vera av Mönsterås, kapten Olsson, ha strandat norr om Simrishamn, varvid besättningen bärgats med raketapparat. Kapten Olsson, som skadats i huvudet, torde vara identisk med förre befälhavaren på skonaren Ingeborg, som ofta besökt Visby.
Från så gott som hela ön rapporteras också kraftig nederbörd och åska samt våldsam storm och på sina ställen har blixten lyst upp trakterna till ljusan oag, enligt, vad sam meddelas oss. Vad nederbörden beträffar rapporterar Östergarn 16,7 mm., Stånga 18,4, Hoburgen omkr. 7 mm. sammanlagt för dygnet, och på det senaste stället mättes en vindstyrka om ca 24 sek.-meter. Tingstäde har fått 22 mm. och Hemse 15 mm. regn. Åskan gick på lördagskvällen fram på olika delar av ön, dock utan att förorsaka några svårare missöden. Omkring kl. 8,40 på lördagskvällen strejkade emellertid plötsligt det elektriska ljuset både i stan ,och på landsbygden. Ljuset slocknade dock ej helt, utan lämnade blott en dunkel belysning. Det dröjde dock bara några minuter, varefter ljuset kom på för fullt igen. Detta lilla avbrott berodde på, enligt vad vi inhämtat, att ett åskslag träffat 30,000-voltsledningen mellan Slite och Visby. Här i staden körde elektricitetsverket med sina egna maskiner och kunde därigenom hålla ljuset uppe.
Några andra missöden ha icke inrappoterats. Vad nederbörden i Visby på lördagskvällen beträffar uppmättes den till sammanlagt 16,8 på söndagsmorgonen.
I Slites hamn for blåsten fram med bl. a. en nyligen inköpt segelbåt, som blev svårt ramponerad då förtöjningarna sleto sig.
På fastlandet har man haft vida svårare väder än här på ön. Rapporter ha ingått om olyckor och olyckstillbud, bl. a. från Skåne, där fiskarbetolkningen långs ostkusten förlorade ålbottengarn m. m. Ingenstädes fick man tid att bärga de dyrbara garnera, som av brottsjöarna totalt trasades sönder. Skadorna anslås till 10,000-tals kronor, Man kan förstå vad detta innebär för fiskarbefolkningen, då ålfiskesäsongen nu står för dörren. Natten till söndagen drog ’ett åskväder fram över vissa delar av Skåne och blixten slog ned- hos en lantbr. Hj. Eliasson Mjöllby kyrkby, och orsakade eldsvåda varvid djur innebrändes. Även hos en lantbr. A Jönsson, Ystad, slog blixten ned.
I Stockholms parker har stormen härjat svårt. Även för sjöfarten har stormen varit besvärlig, i det att åtskilliga förseningar inträffat. Dir. Meurlings ångjakt, sam troddes ha råkat ut för olycka, har emellertid kommit till rätta. En finsk fyrmastad skonare har råkat i lägervall utanför ’Simrishamn, där en tysk ångare upptäckte den och tog hand om besättningen, som var i livsfara. Det övergiyna fartyget betinner sig nu på drift. Neptun uppges skall utsändas.
Ett par seglare från Göteborg räddade enligt meddelande från Göteborg till St. T. D. i går e. m. i sista stund två personer från yen säker undergång på havet. Under segling fingo de utanför Brunskär se en stor motorbåt frän vilken rökmoln stego upp. I en liten jalie befunno sig motorbåtens två gastar, vilka i den våldsamma sjöhävningen sökte ro från den rykande båten. Efter en häftig explosion på motorbåten sjönk denna etter några minuter. Den tillhörde dir. Mustad i Oslo och hade nyligen inköpts för 40.000 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 september 1934
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *