Lärarens post öppnad?

Försäkringsbolaget Skandia har hos generalpoststyrelsen begärt undersökning av postförhållandena i Garda.
En försändelse från bolaget till dess ombud i Garda, folkskollärsre Paul Palmér i Alskog, lär nämligen ha tagit icke mindre än tolv dagar för att komma adressaten tillhanda. Brevet har nämligen avsänts från Stockholm den 11 augusti och lär enligt hr Palmérs påstående icke ha kommit honom landa förrän den 23. Brevet kom heller icke fram i oöppnat skick utan hade först, enligt hr Palmérs påstående, »varit ute på bygden, där det noggrant studerats». Även tidigare har det, enligt hr Palmér, hänt att hans post öppnats av obehöriga.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *