Stor demonstration av utgrävningarna.

vid Höglundar i Stenkyrka hålles samband med en hembygdsfast söndagen den 2 sept. kl. 3 e. m. Det kommer att bjudas besökarna ett både rikhaltigt och gediget program, ur vilket vi anföra: tal av lektor T. Nyström över ämnet »Hembygden och fosterlandet», vari tal. ämnar göra en distinktion av patriotismens olika arter; sång av fru Valborg Beer samt gom huvudpunkt visning av den nu fullt utgrävda gårdsanläggningen och föredrag av grävningsledaren dr John Nihlén om »Livet i en gotlandsby för 2,000 år sedan». Dessutom förekommer gotländsk musik av allmogespelmän från Stenkyrka och Lärbro, filmning, illuminering o. s. v. Bussar avgå från St. torget i Visby kl. 12 och 2 e. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *