AUKTION.

På begäran af sysslomannen i bagnren G G. Broströms konkursmassa, kommer offentlig auktion för nämnda massas räkning att hållna i Broströmska huset i närheten af S:t Nikolai ruin tisdagen den 10 Januari från kl. 10 f. m., hvarvid till den högstbjudande försäljas en mängd bemälda massa tillhöriga lösöreeffekter och der-ibland något kryddvaror, h varjehanda bageriinventarier, 2 st. kilogramvågar, 2:ne decimalvågor, åtskilliga vigter. ett bodinrede, en dragkärra, en hop träkärl och andra träsaker, diverse glas och porslin, åtskilliga möbler, såsom bord, stolar, sängar, speglar, ur, taflor m. m., diverse sängkläder, koppar och jernsaker, 2:ne assuranssprutor, en kikare, en revolver och en pistol, en arbetsvagn, ett parti tomsäckar, jämte mera unnat, som icke hår nå noga kan uppräknas; och lämnas åt betrodde köpare 2 månaders anstånd.
Visby den 2 Januari 1888.
Anktionskammaren.

Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 januari 1888.
N:r 3.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *