För all den stora vänlighet,

som från så många håll visats min älskade make, f. Kontraktsprosten August Sundblad, under hans sjukdom och för allt deltagande som jag vid hans bortgång i så rikt mått fått röna från korporationer och enskilda, för den vackra blomsterhyllningen och sången vid hans bår, samt gåvor till Blomsterfonden, får jag härmed frambära mitt vördsamma och hjärtliga tack.
ANNA SUNDBLAD.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *