Amiral Lindman talar på Gotland.

Högerledaren, amiral Lindman, kommer att under gin riksomfattande föredragsturné inför de stundande valen besöka även. Gotland, där han håller trenne föredrag tisdagen den 4 sept. alltså nästa tisdag. Amiral Lindman ankommer hit med flygbåt, som landar i Tingstäde, varefter han under dagens lopp talar i Lärbro, Stånga och Visby. Återfärden till fastlandet företages därefter påföljande dag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *