Lingon till Gotlands Trupper.

Militärbefälhavaren på Gotland, Visborgs slätt, infordrar härmed till den 5. näst instundande september före kl. 12,00 skriftliga, förseglade anbud å: 1,500 kg. rensade lingon för I. 18 och 1,000 kg. för A. 7.
Leverans fritt kaj Visby i fritt emballage. Priset angives per kg.
Anbudskuvert förses med påskrift »Anbud å lingon».
Visborgs slätt i augusti 1934.
Militärbefälhavaren på Gotland.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *