Månskenstur genom staden och dess ruiner

anordnar turistföreningen i kväll och det är antagligt, att även vis bybor önska begagna sig av tillfället att få följa med Visby i augusti-månsken är något särskilt —det kan hända, att det blir lika vackert månsken i september, men då lära ruinerna vara stängda för säsongen. I lördags var en dylik! tur anordnad, varvid deltagarne färdades i bil till Galgberget och längs östra muren o. s. v., varefter följde besök i ruinerna, där legender och stämningssaker mera än historiska fakta serverades av ciceronerna. I kväll skall turen som sagt upprepas och vi ha velat begagna tillfället, att erinra stadsbor, som äro intresserade, att de kunna få vara med på ett hörn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 Augusti 1934
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *