Gotlands artillerikår.

Chefen för Gotlands artillerikår anhåller hos k. m:t om medgivande att till sergeant i kåren förordna furiren av första klass vid kåren K. V. N. Eklund. Vid bifall härtill kommer kårchefen att till sergeant i reserven förordna en furir i reserven, som räknar tjänsteställning efter furir Eklund. Militärbefälhavaren tillstyrker. framställningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 Augusti 1934
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *