Herrar Stadsfull mäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 10 innevarande Januari kl. 5 e.m., hvarvid förekomma följande ärenden, nämligen:
1) Val af ordförande och vice ordförande för året.
2) Justering och offentlig uppläsning af protokoll för sammanträdet den 13 sistl. December;
3) Val till en ledamot i Drätselkammaren för år 1888;
4) Val af en ledamot i hamndirektionen för 1888-1889;
5) Herr Josef Johanssons afsägelse af ledamotskap i fattigvårdsstyrelsen;
6) Styrman C. J. P. Stenboms ansökan om infäste å en del af stadsjordetomterna n:ris 34, 35 och 36 öster om staden;
7) Kokerskan Fredrika Jonssons ansökan om infäste a tomten nr 42 i Klinterotens 1:a quarter;
8) Jordbrukaran J. Uppenberga ansökan om infäste å en del af egofiguren nr 1540 söder om staden;
9) Val af 3 ledamöter och 2 suppleanter i årets Bevillningsberedning för staden;
10) Gymnastikläraren löjtn. P. Petersons mantalsskrifningnbesvär; och
11) Magistratens framställning om utanordnande månadevis af tjenstemännens aflöningar.
Visby den 5 Januari 1888.
C. J. Bergman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *