Landsbygden. Alva.

ALVA, 23 aug.
En högtidlig jordfästning ägde i går rum i Alva kyrka, då stoftet efter framlidna fru Josefina Bolin, maka till landstingsmannen Rudolf Bolin, Gandaryve, vigdes till den sista vilan under tillslutning av deltagande vänner och församlingsbor. Kyrkan var vackert smyckad med blommor och levande ljus, och sedan ps. 654: 1—3 sjungits, trädde kyrkoherden Ernst Hejneman fram till båren och förrättade jordfästningen. Därvid höll han även ett synnerligen anslående griftetal med utgångspunkt från Uppb. 14: 13, vari han också fick tillfälle att erinra om den gärning, som den bortgångna med sitt varma intresse för det kyrkliga arbetet nedlagt inom församlingen särskilt inom söndagsskolan. Sedan jordfästningen förrättets efter ritualen, avslöts den högtidliga akten i kyrkan med ps. 105: 3—5.
Sedan kistan sänkts i graven ägnades den bortgångnas minne varma hyllningar. Barnen i söndagsskolan och i skolan sjöngo under ledning av folkskoll. Karl Larsson »Tryggare kan ingen vara» och »Saliga de som ifrån världens öden», varjämte de kastade blommor i graven. Landstingsman Bolin framförde sin bortgångna makas sista hälsning till barnen i söndagsskolan, kyrkoherde Hejneman nedlade kransar från kyrkliga ungdomsföreningen och gamla syföreningen, och den bortgångnes son, handl. Olof Bolin, framförde några
avskedsord till den bortgångna och tackade å de anhörigas vägnar för de hedersbevisningar, som ägnats denna.
Till sist sjöngs gemensamt en psalm vid graven.
En mycket rik skörd av kransar och blommor hade sänts till båren.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 Augusti 1934
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *