Tillkännagivande

Härigenom kungöres, att Rådhusrätten i Visby på grund av en denna dag ingiven ansökan genast dömt till boskillnad mellan stenarbetaren Otto Herbert Lindgren och hans hustru Sigrid Emma Edith, född Segerdahl.
Visby den 20 augusti 1934.
Rådhusrätten.

År 1934 den 20 augusti intogs i handelsregistret för Visby stad anmälan att Allan Carl Bernhard Sandström inträtt såsom delägare i den av Karin Winqvist under firma Karin Sandström idkade rörelse, vilken fortsättes under oförändrad firma.
Magistraten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 Augusti 1934
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *