Mordet i Stockholm.

Den mördade Gerda Haglund.

Mördaren ännu ej anträffad.
Polisens spaningar efter den för mordet efterspanade Söderberg hade ännu på tisdagskvällen icke lett till några positiva resultat, och intendent Berglund förklarade, att man icke fått upp några säkra spår. Det förefaller som om Söderberg under flykten från mordplatsen icke observerats av någon annan än den person, vilken anmält sig ha sett honom på Krukmakargatan. Anmälaren är en kvinna. Hon kände icke Söderberg förut, men kunde icke annat än iaktta Söderberg då han gick på Krukmakargatan emedan han betedde sig så underligt. Utan att ha hört den efterspanades signalement kunde kvinnan efteråt säga precis hur han var klädd och såg ut. Söderberg hade verkat upprörd och tog sig åt huvudet när han gick samt talade högt för sig själv. Bland annat skule han ha sagt: »Vad har jag giort, vad har jag gjort!» Vidare yttrade han något om att han »förstört det» för sig .
Obduktionen av den mördade kommer förmodligen att ske under onsdagen Inom loppet av en vecka skall sedan obducenten, andre stadsläkaren dr Hultkvist, ha översänt obduktionsprotokollen till poliskammaren och medicinalstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *