Högerns insatser i valrörelsen.

En scen ur valfilmen ”Under svenska fanor”.

Högerns insatser i valrörelsen ha hittills mest utgjorts av den energiske partiledarens, amiral Lindman, föredrag, som hållits varje lördag och söndag
sedan riksdagens slut. Inom kort anträder han liksom 1932 en fjorton dagars flygraid för att hinna med det uppgjorda programmet.
Vid sidan av högerledarens insats kommer säkerligen den konservativa propagandan inför höstens val att få sin färg av medborgartågen. Tanken att i de blågula färgernas tecken samla svenska män och kvinnor till en opininonsyttring för nationella krav har uppenbarligen vunnit anklang i breda samhällslager.
En nyhet i årets valrörelse är att Allmänna valmansförbundet sedan några veckor tillbaka bedriver propaganda till sjöss från sin första högtalarbåt. Närmast är det skärgårdarna utmed kusten, som besökas. Vidare spelas högerns valfilm av i år »Under svenska fanor» med motiv bl. a från medborgartåget i huvudstaden. En särskild insats väntar högern av sin nya ungdomsrörelse, ungsvenskarna, som under de få månader, den verkat, marscherat raskt framåt och nu räknar åttiofem föreningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *