Härmed kungöres,

att Slite—Roma järnvägsaktiebolag i Slite hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd sått inom Gotlands län utöva länstrafik för personbefordran med en personomnibus, därvid. såsom stationsort föreglagits Anga socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga & landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 28 augusti 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 20 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *