Slite.

Nytt gotlandsrekord.
Idrottstävlingarna å Östervallens idrottsplats i söndags gynnades av idealiskt väder. Solen skymdes av tunga moln, och luften var varm och stilla. Tävlingarna åsågos av ett stort antal intresserade åskådare. — Efter tävlingarnas slut utdelades pris till följande idrottsmän:
Löpning 200 m.: 1pris H. Persson, Visby. Då tiden 25 sek., 2 pris H. Nordin, Slite, 25,1 sek.
Höjdhopp: 1) H. Persson, Visby, 1,55 m. OM S Andersson,. Visby, 1,55 m.
Löpning 800 m.: 1) J. Frehse, Slite, 2,11 min. 2) R. Broman, Gute, 2,132 min.
Kulstötning: 1) Nordberg, A. 7, 11,28 m. 2) H. Pettersson, Bro, 11,25 m.
Diskuskastningz 1) H. Pettersson, Bro, 35,59 mm. 2) A. Mörrby, Slite, 33,22 m.
Trestegshopp: 1) H. Persson, Visby, 12,34 m. 2) A. Sandström, Gute, 11,70 m.
Häcklöpning 110 m.: 1) O. Olofsson, Gute, 18,5 sek. 2) K. H. Engström, Slite. 20.2 sek.
Löpning 3,000 m.: 1) A. Mörrby, Slite, 213 man. 2) E. Pettersson, Bro. 9,23,2 min. Mörrbys resultat är nytt gotländskt rekord.
Gotlandsrekordet i löpning å denna sträcka innehades tidigare av Ejnar Boberg, Vestkinde, vilken erövrade detsamma den 10 juni 1 år vid idrottsplatsens invigning. Hans tid utgjorde 9,40, en prestation, som i söndags överträffades även av 2:dre pristagaren.
Prisutdelningen förrättades av styckjunkare Persson, Visby.

Tävling i varpkastning
pägick hela söndagen från kl. 9 f. m. till efter mörkrets inbrott. 36 tävlande lag hade infunnit sig från skilda delar av ön. Talrikast representerade voro Slite med 7 lag och Visby mea 9 lag. De flesta kastarna voro försedda med aluminiumvarpor, blott en och annan hederlig äkta gotlandsvarpa av sten syntes till.
Prisutdelningen förrättades av lotsförman K. A. Dahlbeck, Slite, och ägde rum först vid 11-tiden på kvällen i badhusparken, som på grund av där under dagens lopp pågående idrottsfest var vackert illuminerad. Genom kastarnas egen placering under dagens tävlan hade de tävlande medelats i 4 grupper, varför prislistan fick följande utseende:
Grupp 1 (finalgruppen): 1 lagpris G. Netzel, Visby, 2) K. F. Söderdahl, Visby, 3) Erik Bogren, Slite, 4) Olsson, i Fole, 5) Sven Othberg, Slite, 6) Nils Helm, Väte, 7) S. Karlström, Visby, 8) K. Norman, Bunge.
Grupp II: 1) John Klintbom, Slite, 2) E. Lindkvist, Vallstena, 3) Arvid Johansson, Bäl, 4). K. Svensson, Vallstena.
Grupp III: 1) K. Johansson, Bara, 2) G. Stenström, Bunge, 3) G. Hallin, Visby.
Grupp IV: 1) G. Karlsson, Bunge, 2) E. Nordström, Bunge.
En så stor mängd pris har kunnat utdelas endast tack vare frivilliga bidrag från ortsbefolkningens sida, och Slite varpklubb ber därför att samtidigt nu offentligen få framföra sitt varma tack till alla bidragsgivare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 Augusti 1934
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *