Å härvarande länsfängelse

qvarsutto sedan November månad 10 fångar, inkommo under December månad 11 och afgingo 13, deraf en till Vaxholm och en till centralfängelset å Norrmalm. Qvarvarande vid December månads slut voro 8.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *