En flyttfogel.

För någon tid sedan anlände till Nyköping, skrifves i Södermanlands läns tidning, cn helt ung man, som talade ett danskt-norskt idiem. Under den ståtliga firman C. Skousgnard & komp. annonserade han om undervisning i sk önskrifning. För det billiga priset of 12 kr. skulle han förvandla den uslaste och mest svårlasta handstil till en elegant och vacker affärstil. Affären gick emellertid mycket skralt, och hr Skouagaard fann med anledning hårat lämpligt att för några dagar sedan i all tysthet försvinna. Den skyndsamhet. hvarmed han aflägsnade sig, hindrade honom att göra upp visan småskulder på hotellet der han bott, för annonsering t tidningen etc, etc.
Samme hr Skousgaard, i sällskap med en hr Sörensen, gästade Visby i sistl. oktober; men de lemnnde staden hastigare än ämnadt vor, dervid också en annonsräkning af Gotlands Tidning i brådskan qvarlemnades obetald.

Gotlands Tidning.
Onsdagen den 4 Januari 1888.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *