Ingen post

och följaktligen inga nyheter ha vi haft sedan i tisdags. Den på torsdagen och fredagen rådande starka stormen nödgade Sofia att qvarligga i hamnen, der hon för öfrigt hade det mödosamt nog, och der flere af de i vinterlag liggande fartygen lössletos. I dag på morgonen har emellertid kapten Höggren afgått, och man har ock anledning antaga, att han i qväll återkommer.
Stormen, som våldsammast rasade på torsdagen, lemnade efter sig ett och annat obehag. Så nedblåste från kyrktaket hundratals tegelpannor, som nedföllo på och skadade sakristians tak. Äfven från enskilda hus nedslungades tegelpannor i mängd, så att promenaden på gatorna var allt utom säker och angenäm.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Januari 1879
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *