Dödsfall Katarina Kristina Olivia Johansson

Att Gud efter sitt allvisa råd från detta jordelifvet behagat hädankalla Lärarinnan Katarina Kristina Olivia Johansson på Rosarfve i Wall Fredagen 29 Dec. 1876 kl. 4 e. m., i en ålder af 26 år, 9 mån. och 28 dagar; djupt sörjd och begråten af syster och en äldrig moder samt många vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Sv. Ps. or 47: 9, 10, 11 v:na.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Februari 1877
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *