Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 7 april.
Spanskan kräver offer. Som förut i Gotlands Allehanda meddelats, dog för någon tid sedan ynglingen Rudolf Gardelius Rovalds, i lunginflammation såsom följdsjudom av spanska sjukan. I lördags i förra veckan krävde denna sjukdom sitt andra offer, i det arbetaren Karl Börjesson, även från, Rovalda, då avled i denna sjukdam. Båda ha varit anställda vid cementfabriken i Rute och insjuknat därstädes. Karl Börjesson, som vid sin död var nära 30 år gammal, efterlämnar sörjande moder och maka samt ett minderårigt barn. Ett par andra sjukdomsfall, inom socknen misstänkas också vara spanska sjukan eller influensa. I Hejda har likaledes förekommit sjukdomsfall av samma art. -n.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *