Gotlands gille

firade i Stockholm tjugondagen sin vinterhögtidsdag med bal och supé å hotell Phcenis. Bland deltagalne märktes revisionssekreteraren Fåhræus (gillets ordförande), kapten Lind af Hageby med fru och svägerskor, baron Paykull med familj, presidenten Bredbergs familj m. fl. En liflig dans fortgick ända till kl. 2 på natten, då den särdeles angenäma festen upplöstes och afslutades.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 23 Januari 1875
N:r 6.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *