Härmed kungöres,

att debiterings- och uppbördslängd öfver kommunalutskylder i Visby stad för år 1919 blifvit upprättad och fin nes för granskning af skattskyldiga att tillgå i drätselkontaret å rådhuset under fjorton dagar från och mad den 10 i denna månad; och skall anmärkning, hvartill någon emot längden tror sig äga fog, under loppet af samma tid ingifvas till magistraten.
Visby rådhus dan 9 april 1920.
Magistraten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *