Aktieägarne

i Slite—Roma järnvägs A.-B. kallas till extra bolagsstämma å Slite järnvägsstation lördagen den 24 april 1920, kl. 11,30 f. m. Därvid förekomma till avgörande följande tillägg till bolagsordningen:
Av bolagets aktier må allenast viss del vid varje tid mindre än 1/5 del genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, av svenska handelsbolag, vari finnes utländsk bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren eller av annat svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning ej intagits förbehåll, som avses i 2 § av lag den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, dock att utan hinder av det nu gjorda förbehållet, aktier må förvärvas av svenskt bolag eller svensk förening som avses i § 18 av nyssnämnda lag.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *