Dödsfall. Brita Lena Hägg

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat till sig idag hemkalla efter långvarigt tåligt buret lidande vår älskade moder
Hus bondeänkan Brita Lena Hägg, född Olofsdotter, efter en levnad av 78 år, 3 mån. och 20 dagar; innerligt sörjd och saknad
av barn och barnbarn, syster och släktingar, det få vi härmed tillkännagiva.
Sigreips i Wamlingbo den 7 april 1920.
Johannes Hägg.
Sv. Ps.boken 487: 6 och 7 vv.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *