Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström

från Stockholm förbereda, som bekant, en konsert i Visby domkyrka sönd. den 11 april kl. 7 e. m. Någon presentation av dessa hade celebra sångare tir knappt behövlig, välkända som de äno genom sin ställning vid kungl. operan. Få av våra svenska sångartister åtnjuta sådan popularitet som Åka Wallgren. Vid operan är han obetingat den förnämsta barytonisten, sångaren med den storslagna stämman, det varma sångföredraget och det friska humöret. Hr W. är vår sångscens mest bärande kraft och hans reportoar fattar både klassiska och modärna operor. Men även som konsertsångare är hr W. känd i hela Sverige.
Hr Knut Öhrström är en av operans yngre sångare. Han debuterade år 1916 som Turiddo i På Sicilien samt Don José i Carmen och väckte ett berättigat uppseende med sin praktfulla stämma och sitt lediga spel, som ledde till omedelbart engagement. Hr Ö. äger en vacker tenorröst, val utbildad i alla lägen och sällsynt klingande höjd. Som konsertsångare är han mycket anlitad och uppskattad såväl i Stockholm som i landsorten, där han medverkat vid oratoriekonserter samt även haft självstämdliga konserter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *